Czy nadszedł już czas, aby św. Jan Paweł II i św. Jacek stali się patronami Polski?

Polski  nowoczesnej i bogatej, szanowanej między narodami, dumnej ze swej przeszłości z wiarą patrzącej w lepsze jutro. Historia daje świadectwo  mówiące, że dzieło tych dwóch bożych bohaterów obroniło Polskę przed przepadnięciem w mrokach historii. Obydwaj nie mieli armii, ani nawet zbrojnego żołnierza a mimo to pokonali wrogów. Dzieło św. Jacka uchroniło Polskę od zagłady podczas rozbicia dzielnicowego w okresie panowania skłóconych piastowiczów w XIII wieku. Później stał się on królewskim patronem - orędownikiem chwały oręża polskiego w wojnach moskiewskich i tureckich w XVI wieku." Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył”, napisał król Jan III Sobieski do papieża Innocentego XI zawiadamiając o "Viktorii Wiedeńskiej". Papież odpowiedział słowami "Godzien jesteś korony całego świata", oddając w ten sposób hołd zwycięscy i narodowi. Król modlił się za wstawiennictwem Matki Bożej i jej wybrańca św. Jacka. Minęły wieki a inny syn narodu polskiego wypowiedział słowa - „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. i runęły mury pogrążając stary świat pełen nienawiści dla wiary. Historia podaje, że król Jan III Sobieski i papież Jan Paweł II modlili się za wstawiennictwem św. Jacka o zwycięstwo nad niewiernymi. Mamy teraz u tronu Bożego dwóch wielkich orędowników za sprawy ojczyzny, módlmy się za ich wstawiennictwem. Szczególnie teraz prośmy naszych świętych  w modlitwach o pokój, kiedy wojna toczy się za naszymi granicami i jutro dla Polski staje się niepewne w europejskim zamieszaniu