Zobacz prośbę o modlitwę
Data:
 07-08-2019
Czas:
 05:45:34 (UTC)
Proszący:
 Halina
Temat:
 O uzdrowienie

 
Prośba o modlitwę

O cud uzdrowienia wnuczka Antosia, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, miał dobry kontakt wzrokowy i z ludźmi, nie bał się ludzi, nie miał agresji i stał się otwartym, spokojnym i mądrym chłopcem. Panie bądź uwielbiony i uczyń cud uzdrowienia Antosia i obdarz miłością całą jego rodzinę. Twoja wola.