Krąg modlitwy - Lista intencji

Przeczytaj zamieszczone tutaj intencje i pomódl się w tych sprawach wraz z nami. Możesz także przesłać swoją własną intencję. Będziemy się modlić z Tobą w tej intencji tak, jak Ty w intencjach przedstawionych niżej. Możesz również zapisać się do wspólnoty modlitewnej Kręgu Modlitwy św. Jacka, aby otrzymywać swoje i innych intencje w wiadomościach e-mail.Modlitwa jest doświadczeniem obecności Boga. Modlitwa jest miejscem doświadczenia prawdziwego bycia Dzieckiem Bożym w poczuciu pełnego zaufania dla Stwórcy.

Modlitwa jest ćwiczeniem i rozwijaniem naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitwa to przywilej dotykania Serca Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Ojcze, w Swojej łaskawości wysłuchaj naszych modlitw!

Lista intencji

"Sw. Jacku, błagam Cię o ocalenie finansowe, mieszkaniowe,prawne,zdrowotne,zawodowe,rodzinne w ..."  Więcej

Obejrzano (736)
Zamówiona przez: Jarosław K., 08-05-2007 - 04:03:50 AM

"o łaskę pocieszenia po bolesnym doświadczeniu życiowym,o rozwiązanie trudnej sytuacji rodzi ..."  Więcej

Obejrzano (755)
Zamówiona przez: Katarzyna, 08-04-2007 - 05:20:01 AM

by dusze czyśccowe cieszyły się jak najszybciej radością Nieba

Obejrzano (515)
Zamówiona przez: Duszka, 08-02-2007 - 05:21:08 AM

"Święty Jacku proszę, by ludzie mogący mi pomóc, nie odmówili mnie tej pomocy, tylko wycią ..."  Więcej

Obejrzano (712)
Zamówiona przez: Jola, 08-02-2007 - 05:19:39 AM

"Szczęść Boże, Jezu Miłosierny proszę Ciebie o błogosławieństwo, zdrowie psychiczne i fi ..."  Więcej

Obejrzano (727)
Zamówiona przez: Aneta, 07-22-2007 - 12:29:26 PM

"Św. Jacku patronie mojego syna pomóż w rozwiązaniu Jego problemu wyproś przez wstawiennictw ..."  Więcej

Obejrzano (705)
Zamówiona przez: Krystyna M., 07-22-2007 - 04:13:41 AM

O dobre rozeznanie swojego powolania

Obejrzano (520)
Zamówiona przez: Jacek, 07-18-2007 - 01:43:15 AM

Proszę o możliwość obcowania z najdroższą mi osobą, której brak tak dotkliwie odczuwam

Obejrzano (507)
Zamówiona przez: Smutna, 07-12-2007 - 07:55:39 AM

Timezone: Coordinated Universal Time (UTC)Krąg modlitwy RSS