Krąg modlitwy - Lista intencji

Przeczytaj zamieszczone tutaj intencje i pomódl się w tych sprawach wraz z nami. Możesz także przesłać swoją własną intencję. Będziemy się modlić z Tobą w tej intencji tak, jak Ty w intencjach przedstawionych niżej. Możesz również zapisać się do wspólnoty modlitewnej Kręgu Modlitwy św. Jacka, aby otrzymywać swoje i innych intencje w wiadomościach e-mail.Modlitwa jest doświadczeniem obecności Boga. Modlitwa jest miejscem doświadczenia prawdziwego bycia Dzieckiem Bożym w poczuciu pełnego zaufania dla Stwórcy.

Modlitwa jest ćwiczeniem i rozwijaniem naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitwa to przywilej dotykania Serca Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Ojcze, w Swojej łaskawości wysłuchaj naszych modlitw!

Lista intencji

""Święty Jacku proszę o pomoc w dalszej pracy, aby przynosiła widoczne efekty i docenienie ze ..."  Więcej

Obejrzano (1013)
Zamówiona przez: Basia, 09-09-2005 - 03:47:34 AM

Święty Jacku , pomóż mi w odnalezieniu drogi do mych dzieci.

Obejrzano (601)
Zamówiona przez: Adam Tomasz, 06-18-2005 - 08:43:02 AM

"Święty Jacku, wybacz że w tak prozaicznej sprawie, a do tego w sprawie ukrytej w mych myślac ..."  Więcej

Obejrzano (663)
Zamówiona przez: Maciek, 06-11-2005 - 09:01:59 AM

Módlmy się za pomyślne zbudowanie tej strony

Obejrzano (572)
Zamówiona przez: Maciek Borowik i Monika Stolarska, 06-10-2005 - 07:35:52 AM

Timezone: Coordinated Universal Time (UTC)Krąg modlitwy RSS