Krąg modlitwy - Lista intencji

Przeczytaj zamieszczone tutaj intencje i pomódl się w tych sprawach wraz z nami. Możesz także przesłać swoją własną intencję. Będziemy się modlić z Tobą w tej intencji tak, jak Ty w intencjach przedstawionych niżej. Możesz również zapisać się do wspólnoty modlitewnej Kręgu Modlitwy św. Jacka, aby otrzymywać swoje i innych intencje w wiadomościach e-mail.Modlitwa jest doświadczeniem obecności Boga. Modlitwa jest miejscem doświadczenia prawdziwego bycia Dzieckiem Bożym w poczuciu pełnego zaufania dla Stwórcy.

Modlitwa jest ćwiczeniem i rozwijaniem naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitwa to przywilej dotykania Serca Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Ojcze, w Swojej łaskawości wysłuchaj naszych modlitw!

Lista intencji

  Prośba błagalna    
Proszę o uwolnienie mnie od wrogów i ulgę w cierpieniu i samotności.

Obejrzano (50)
Zamówiona przez: Maria, 08-14-2016 - 04:37:33 PM

  Prośba błagalna    
"Proszę sw.Jacku za geodetę Jacka by mi starał się pomóc w przeprowadzeniu drogi i działki ..."  Więcej

Obejrzano (67)
Zamówiona przez: Maria, 08-13-2016 - 03:01:23 PM

  Prośba    
Proszę za wstawiennictwem Św. Jacka o łaskę dobrego męża.

Obejrzano (41)
Zamówiona przez: Kat, 08-11-2016 - 05:28:17 PM

  Prośba błagalna    
"O rozwiązanie wszystkich spraw sądowych i rodzinnych. O miłość i spokój w rodzinie.O dobry ..."  Więcej

Obejrzano (60)
Zamówiona przez: Maria, 08-09-2016 - 01:25:37 PM

  Prośba    
O dobrą żonę dla Bogdana.

Obejrzano (33)
Zamówiona przez: Paula, 08-04-2016 - 01:01:38 PM

"Proszę o łaskę pogodzenia się z odejściem męża, poukładanie mojego życia, dobre wychowa ..."  Więcej

Obejrzano (56)
Zamówiona przez: Anonimowy proszący, 07-28-2016 - 11:08:34 AM

  Błaganie    
"Sw Jacku błagam pomóż mi i mojej rodzinie wyjść z tego głebokiego kryzysu obdarz darem mą ..."  Więcej

Obejrzano (43)
Zamówiona przez: EWIK, 07-22-2016 - 12:44:35 PM

  Prośba    
"Św.   Jacku    proszę  Cię   o  nieustaną   modlitwę   za   nami   prosimy ..."  Więcej

Obejrzano (54)
Zamówiona przez: Helena, 07-21-2016 - 11:16:07 AM

Timezone: Coordinated Universal Time (UTC)Krąg modlitwy RSS