Św. Jacek Odrowąż

A.D. +1260: Cudowne uzdrowienie ze śmiertelnej choroby młodzieńca Jana

Jan zapadł na ostrą febrę.

Wtedy jego rodzice zrobili ślub świętemu Jackowi:

"Święty Jacku, pomóż naszemu synowi, który resztkami sił walczy ze śmiercią, a my przyrzekamy Bogu i tobie, że przyprowadzimy go z pobożna ofiarą do twego grobu".

Gdy tylko wymówili te słowa, młodzieniec ożył i odzyskał całkowicie zdrowie.