Św. Jacek Odrowąż

A.D. +1264: Uwolnienie pewnej niewiasty od szatanów i cudowne przywrócenie zdrowia

W śmiertelnej chorobie niewiasta imieniem Świetosława czuje, że porwali ją szatani i prowadzą ciemnymi śliskimi drogami.

Nagle zaszedł im drogę mąż odziany w habit dominikanów i zapytał szatanów:

"Dokąd prowadzicie tę niewiastę?"

Odpowiedzieli:

"Dokąd nam polecono".

Na co Mąż Boży:

"Zostawcie ją, bo jest nasza".

Po tych słowach znikli.

Wtedy powiedział jej ów mąż:

"Jestem bratem Jackiem z zakonu Braci Kaznodziejów, którego prosiłaś o swoje uwolnienie. Dlatego w imię Jezusa Chrystusa wiedz, że jesteś uwolniona od szatanów i uzdrowiona od swojej choroby".