Dziękujemy św. Jackowi za wzór zapału apostolskiego i oddania w służbie Bogu i bliźnim!
„ Człowiek, który w duchu misyjnym właściwie zwiedził całą Polskę i nie tylko Polskę- od Krakowa aż do Gdańska. Ale szedł też na wschód, szedł do Kijowa. (…) Postać bardzo piękna, z legend dominikańskich, równocześnie bardzo związana z naszą historią. Bardzo jest związana tradycja  św. Jacka z kultem Eucharystii i z kultem Matki Bożej”.

Jan Paweł II, modlitwa niedzielna, Castel Gandolfo, 17 VIII 1986 r.