Jarmark św. Jacka w Warszawie jest drugą, po Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, znaną nam inicjatywą wyjścia ojców Dominikanów na rynek.

W okresie pierwszego rozesłania w XIII wieku, ojcowie kaznodzieje przepowiadali Ewangelię właśnie na rynkach miast, gdzie gromadził się lud i słuchał Słowa Bożego.  Dziś, już tak nie jest, to nie znaczy, że jarmarki straciły swój cel. Ostatecznie jeśli głoszenie kazań na rynku zdaje się być przeciw skuteczne, to zawsze dziejący się na jarmarku  PR wokół wokół zakonu i Kościoła jest wartością, tym większą jeśli niesienie zebranie funduszy na pomoc charytatywną  jest celem komercyjnym .
zobaczcie jak robią to w Gdańsku (tutaj ) i w Warszawie na Freta przed kościołem pw. św. Jacka zaczął się 12 sierpnia (tutaj) .Do dominikańskich dołącza jarmark zorganizowany przez smorzand w Klimontowie patrz tutaj, który zaczyna się 15 sierpnia