Święty Dominik

Nieco informacji o św. Dominiku - założycielu Zakonu Kaznodziejów.

Biografia opisuje szczegóły z życia świetego i pomaga poznać Jego ucznia sw. Jacka (tutaj)

W Pismach Mechtyldy z Magdeburga  wydanych pod tytułem ”Strumień Światła Boskości” przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec w serii źródła monastyczne odnalazłam liczne fragmenty mówiące o świętym Dominiku i  założonym przez niego Zakonie Kaznodziejskim. Zawierają one objawienia, które mówią o przyszłości tego Zakonu i jego działalności w czasach ostatecznych.

O tym jak św. Dominik wskrzesił z martwych siostrzeńca kardynała Stefana, należy napisać na naszym portalu, albowiem ten cud miał wpływ na decyzję św. Jacka o wstapieniu do Zakonu Kaznodziejskiego. Czytaj o tym pod datą 1218r.
Opis tego wydarzenia znajduje się w pamiętnikach siostry Cecylii zatytułowanych  Miracula beati Dominici. W internecie znalazł się dzięki
portalowi Teofil i został opracowany przez Jarosława Kołaka OP.  

W Pismach Mechtyldy z Magdeburga  wydanych pod tytułem ”Strumień Światła Boskości” przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec w serii źródła monastyczne odnalazłam liczne fragmenty mówiące o świętym Dominiku i  założonym przez niego Zakonie Kaznodziejskim. Zawierają one objawienia, które mówią o przyszłości tego Zakonu i jego działalności w czasach ostatecznych.

Założyciel Zakonu Kaznodziejów (Dominikanów) , św. Dominik de Guzman, urodził się w 1171 r. w Kastylii w Hiszpanii. Był niewiele starszy od św. Jacka (ur.1183).
Przekaz historyczny, który dotrwał do naszych czasów, zawiera więcej informacji o życiu i dziełach  św.Dominika niż o życiu i dziełach św. Jacka.  Poznając św. Dominika łatwiej jest więc nam kreślić sylwetkę św. Jacka,  jako jego ucznia i naśladowcy a przede wszystkim brata z Zakonu. O okolicznościach wstąpienia Jacka do zakonu Dominika przeczytasz tutaj.