Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Otrzymaliśmy od o. Mariusza Krawca SSP link do reportażu opublikowanego na YouTube o Dominikanach na Ukrainie. Zapraszam do obejrzenia.

W roku jubileuszowym 800- lecia przybycia Jacka Odrowąża z braćmi do Krakowa zebrała się Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów.
Opublikowaliśmy historię powrotu św. Jacka i braci do Polski w artykule "Pięciu Wspaniałych od św. Sabiny i o tym jak pierwszych dominikanów witał Kraków tutaj

Dzięki staraniom o. Michała Oska OP , przeora klasztoru przy bazylice pw. sw. Mikołaja w Gdańsku zainaugurowano obchody Jubileuszu 800. lecia sprowadzenia przez św. Jacka Zakonu Kaznodziejów do Polski. Z tej okazji Muzeum Miasta Gdańska zorganizowało wystawę w Ratuszu Głównego Miasta. Bracia z Gdańska są pierwsi.

Studium napisane przez o. Pawła Kielara OP. Artykuł umieszczony w internecie (tutaj)

Wiara, która góry przenosi, czyli co łączyło św. Jacka i bł. Bronisławę? Na podstawie Tygodnika Niedziela edycja Legnicka 33/2004
Komentarz własny: W informacji z portalu sióstr Norbertanek ( link powyżej) nie ma wspomnienia o związkach ze św. Jackiem? My za licznymi autorami przyjmujemy, że była siostrą św. Jacka

Ukazała się w internecie szersza informacja o Fundacji Centrum św. Jacka. Z radością obserwujemy starania braci zakonnych z Gdańska i cieszymy się z każdej ich incjatywy propagującej w przestrzeni wirtualnej Jego imię. Kiedyś, o czym pisaliśmy w historycznych już doniesieniach,  bywało ono tu zapominane. Od kilku lat synowie św. Jacka z Gdańska "promieniują" świecąc "Światłem ze Śląska". Prosimy o przyłączenie się do projektów realizowanych przez fundację, mimo że w opisie fundacji nie ma o nim nawt małej wzmianki. Trudno to zrozumieć. Szerzej o fundacji tutaj

W związku z jubileuszem 300-lecia beatyfikacji Błogosławionego Czesława, jednego z pierwszych dominikanów, powstała strona internetowa bł. Czesława patrz (tutaj)