Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

W roku jubileuszowym 800- lecia przybycia Jacka Odrowąża z braćmi do Krakowa zebrała się Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów.
Opublikowaliśmy historię powrotu św. Jacka i braci do Polski w artykule "Pięciu Wspaniałych od św. Sabiny i o tym jak pierwszych dominikanów witał Kraków tutaj

Dzięki staraniom o. Michała Oska OP , przeora klasztoru przy bazylice pw. sw. Mikołaja w Gdańsku zainaugurowano obchody Jubileuszu 800. lecia sprowadzenia przez św. Jacka Zakonu Kaznodziejów do Polski. Z tej okazji Muzeum Miasta Gdańska zorganizowało wystawę w Ratuszu Głównego Miasta. Bracia z Gdańska są pierwsi.

Studium napisane przez o. Pawła Kielara OP. Artykuł umieszczony w internecie (tutaj)

Wiara, która góry przenosi, czyli co łączyło św. Jacka i bł. Bronisławę? Na podstawie Tygodnika Niedziela edycja Legnicka 33/2004
Komentarz własny: W informacji z portalu sióstr Norbertanek ( link powyżej) nie ma wspomnienia o związkach ze św. Jackiem? My za licznymi autorami przyjmujemy, że była siostrą św. Jacka

Ukazała się w internecie szersza informacja o Fundacji Centrum św. Jacka. Z radością obserwujemy starania braci zakonnych z Gdańska i cieszymy się z każdej ich incjatywy propagującej w przestrzeni wirtualnej Jego imię. Kiedyś, o czym pisaliśmy w historycznych już doniesieniach,  bywało ono tu zapominane. Od kilku lat synowie św. Jacka z Gdańska "promieniują" świecąc "Światłem ze Śląska". Prosimy o przyłączenie się do projektów realizowanych przez fundację, mimo że w opisie fundacji nie ma o nim nawt małej wzmianki. Trudno to zrozumieć. Szerzej o fundacji tutaj

W związku z jubileuszem 300-lecia beatyfikacji Błogosławionego Czesława, jednego z pierwszych dominikanów, powstała strona internetowa bł. Czesława patrz (tutaj)

" Ziarno posiane z ręki św. Jacka" , tak można określić zasoby Prowincji Polskiej w XIII w. i klasztory poza jej granicami

Podajemy w kolejności powstawania za 54

1.Kraków (św. Trójca) 2.Wrocław 3.Kamień ( św. Idzi) 4.Płock 5.Gdańsk św. Mikołaj 6.Sandomierz (św. Jakub) 7.Chełmno (śś Piotra i Pawła) 8.Sieradz 9.Elbląg 10.Racibórz 11.Poznań 12.Płock II(św.Trójca) 13. Brześć Kujawski 14. Franckenstein (Ząbkowice) 15 Głogów 16.Bolesławiec (Bunzlau) 17 Gryfia (Greisfswald w Niemczech) 18 Lublin 19 Cieszyn 20.Legnica 21. Toruń 22. Łęczyca 23.Wronki 24 Opatowiec 25 Słupsk (Stolp) 26. Oświęcim 27.Warka 28. Opole 29 Tczew (Dirschau) 30 Lewin (Lowen) 31 Sochaczew 32 Pozwałk w Niemczech 33. Świdnica

Poza Polską Piastów i granicami prowincji, klasztory powstałe za przyczyną św. Jacka na Rusi to:  Lwów, Halicz, Hołowczyn, Czerwonogród, Dudakowicze, Czortków, Kijów Owrucz, Pińsk, Podkamień, Żytomierz w Czechach Praga  i na Morawach Znojmo, oraz we Fryzaku w Karyntii- Austria.