Publikujemy informacyjnie, aby czytelnicy mogli odróżniać nieco Zakony Rycerskie od Żebraczych

Opis reguł zakonnych.

Wszystkich braci wiązał rygor zakonny, jedli ze wspólnego kotła, spali we wspólnej izbie, na sienniku i nawet obuwia zdjąć im nie wolno było, bo zawsze mieli pozostawać w gotowości do chwycenia za broń.  Wspólne też nakazywano posiadanie nieomal wszystkiego, gdyż ani zamykać na kłódkę skrzyni z osobistymi rzeczami ani posiadać własnej pieczęci, ani odbierać ani wysyłać listów bez zgody przełożonego im nie dozwolono.

Co dnia odmawiali wszystkie osiem części brewiarza, w pokoju i na wojnie, a przynajmniej siedem razy w roku przyjmowali "Ciało i Krew Pańską ". Jeden brat odpowiadał za drugiego, tak wiec i między sobą nie mieli się obmawiać, rzucać oszczerstw i wobec innych winni kierować się nakazami miłości bliźniego Co tydzień zbierali się po zamkach, a kiedy głośno i mówili o grzechach i niedostatkach, każdy za siebie, ale jeśli który zaniedbał owej spowiedzi albo nie wyznał wszystkiego, albo nie uznawał swej winy, inni świadomi rzeczy musieli mu to wytknąć. Ucieczkę z pola walki karano jak wyparcie się wiary i nieszczęśnik, który się jej dopuścił nie miał co szukać w chrześcijańskim świecie, tylko jako wieczny pokutnik pozbawiony czci.