Św. Tomasz z Akwinu. Dominikanin, jeden z filarów Kościoła. Szukamy śladów jego związków ze św. Jackiem, był młodszy o więcej niż pokolenie od Jacka, zapewne słyszał o sukcesach Polaka.

W 1252r. św. Tomasz odpiera atak duchowieństwa świeckiego z uniwersytetu paryskiego na dominikanów w swoim dziele p.t."Contra impugnantes relignionem" pisze niech mnisi nie uczą bo są laikami, ale kanonicy regularni mają prawo do nauczania ponieważ należą do stanu kapłańskiego.