Link do strony w Wikipedii tutaj. Wikipedia jeszcze nie umieszcza św. Jacka, wśród sławnych Dominikanów, może ktoś z autorów umie uzupełnić tę listę. Chociaż Wikipedia cytuje nasz portal i opisuje życiorys św. Jacka tutaj

 Zbierzmy postacie sławnych braci Jackowych, aby lepiej zrozumieć ich dzieła. Grupa, pierwszych 4 na liście tworzy z Jackiem zespół " 5 wspaniałych od św. Sabiny" razem idą ku swemu przeznaceniu, trzech z nich dostąpi chwały ołtarzy.

1. Bł. Czesław. Należał do grupy św. Jacka, wysłanej na Północ. Otrzymał habit z rąk św. Dominika Kiedy grupa Jacka się podzieliła, Czesław, zabrał ze sobą sobą bullę papieża, ( paszport - list rekomendujący ) i udał się do Pragi, gdzie za jego staraniem powstanie klasztor, który da początek dominikanom czeskim po drodze zjednuje Hieronima, którego w 1225 Jacek przyjmie do zakonu. Czesław będzie przeorem klasztoru we Wrocławiu i uratuje miasto przed najazdem Tatarów. Sprawował będzie godność przełożonego Prowincji Polskiej Dominikanów. Zostanie patronem Pragi i świętym Czeskim. Warto poznać argumenty jakimi przekonywali do siebie ludzi na terenach gdzie chrześcijaństwo było od zawsze, musieli robić coś nadzwyczajnego. Co to było? (2) (13) (28)

2. Herman (Niemiec). Należał do grupy św. Jacka wysłanej na Północ.  Otrzymał habit od św. Dominika. Zmarł  w opolskim klasztorze na Górnym Śląsku. Jemu powierzył Jacek przełożeństwo w klasztorze we Fryzaku w Karyntii na początku drogi misyjnej.

3. Henryk (Morawianin).  Należał do grupy św. Jacka, wysłanej na Północ. Otrzymał habit z rąk św. Dominika.

4. Bł. Sadok (Chorwat). Odłączył się od grupy św. Jacka i poszedł na misję na Wschód, do Kumanów. Wrócił do Polski i objął klasztor w Sandomierzu, w którym zginął wraz z braćmi śmiercią męczeńską z rąk Mongołów. Prawdopodobnie spotkał się z Jackiem na misji Ruskiej