Otrzymaliśmy internetem pracę ojca Marka Miławickiego OP pt. "Pobożność ludowa w pracy duszpasterskiej dominikanów na ziemiach polskich" i zamieściliśmy ją - kierując się przekonaniem, że robimy to w dobrej sprawie. Następnie otrzymaliśmy list od ojca Marka akceptujący publikację, z informacją, że praca  ta jest już na portalu "Teofil". Publikujemy więc (tutaj) link do jej źródła. Zachowujemy jedynie cytat z Jacka Woronieckiego OP, którego słowa i myśli są skarbnicą narodowej kultury. Za zamieszanie przepraszamy.

Szczęść Boże Ojcze Marku. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem, zwłaszcza w zakresie problematyki związanej z kultem św. Jacka.

Ojciec Jacek Woroniecki OP powiedział: ( na podstawie cyt. z artykułu j.w. )

"Apostolstwo dominikańskie winno być zawsze głęboko doktrynalne, a przy tym umieć się przystosować do potrzeb umysłowych wszystkich warstw społeczeństwa, od najszerszych, mniej wykształconych, do najwyższych, nadających ton i kierunek całemu życiu duchowemu społeczeństwa".

Tak współczesnymi słowami można opowiedzieć o dziełach św. Jacka w XIII w.