Współczesny św. Jackowi profesor, konwentu krakowskiego, któremu powierzono prowadzenie "krakowskiego biura cudów". Osobiście znał św. Jacka, przesłuchiwał i indagował świadków cudów dokonanych przez św. Jacka. Towarzyszył misjach. Napisał pierwszy protokół tzw. liber miraculorum, zastosowany w procesie beatyfikacyjnym.