Św. Rajmund był rówieśnikiem św. Jacka, i żył długo bo 100 lat (św. Jacek 74). Od 1248r. Generał Zakonu Koznodziejów, do którego wstąpił w 1222r. w Paryżu. Posłużył się płaszczem, aby przeprawić się przez wodę na drugi brzeg , podobnie jak św. Jacek. Piszę o nim, bo miałem okazję być w Barcelonie,  poszukując śladów św. Jacka w katedrze św. Eulalii, zobaczyłem kaplicę i grobowiec św. Rajmunda.

Mimo wielkich zasług  był kanonizowany 1601roku,  7 lat po św. Jacku. Znał dokonania  Jacka Odrowąża na Wschodzie i uczestniczył w decyzjach Zakonu dotyczących Prowincji Polskiej. Był spowiednikiem Grzegorza IX , miał wielki wpływ na treść  bulli papieskieskich  dotyczących polityki Kurii Rzymskiej wobec Rusi, Kumanów i Mongołów. Znał zapewne korespondencję jaką prowadził z Kurią św. Jacek działający na tych terenach, terści tej korespondencji możemy się jedynie domyślać i czekać na jej odnalezienie. W 1248 roku wydawało się , że wszystkie cele strategiczne jakie stwiał sobie św. Jacek w podejmowanych  misjach zostały osiągniete. O wydarzeniach z 1248 roku przeczytajcie tutaj

Katedrę trzeba koniecznie odwiedzić.

Widok nawy głównej widok kaplicyrp grobowiecrp