"Pięciu wspaniałych od św. Sabiny", wyruszyło w świat, aby nieść wiarę. Przewodniczył im św.Jacek, nie możemy więc nie pisać o Jego towarzyszach. Kim byli? O znalezieniu informacji o bł. Hermanie zawiadomiła nas Pani Bożena Ptaś i podała link do strony, z której można się dowiedzieć, więcej o ewangelizatorze Śląska i jego losach tutaj

Był księdzem zarazem tłumaczem języka niemieckiego w poselstwie biskupa Iwona Odrowąża w Rzymie w 1218r. Otrzymał habit dominikanina z rąk św. Dominika, wraz ze św. Jackiem.
Św. Jacek ustanowił go organizatorem życia zakonnego we Fryzaku i przeorem powstałego tam klasztoru Dominikanów.(64). Wybudowany klasztor stał się strażnicą zakonu na ziemiach słowiańskich póżniej uważanych za niemieckie. Więcej (tutaj Piotr Stefaniak: Zapomniany Apostoł Slaska - Herman Niemiec)