Ukazała się w internecie szersza informacja o Fundacji Centrum św. Jacka. Z radością obserwujemy starania braci zakonnych z Gdańska i cieszymy się z każdej ich incjatywy propagującej w przestrzeni wirtualnej Jego imię. Kiedyś, o czym pisaliśmy w historycznych już doniesieniach,  bywało ono tu zapominane. Od kilku lat synowie św. Jacka z Gdańska "promieniują" świecąc "Światłem ze Śląska". Prosimy o przyłączenie się do projektów realizowanych przez fundację, mimo że w opisie fundacji nie ma o nim nawt małej wzmianki. Trudno to zrozumieć. Szerzej o fundacji tutaj