Dzięki staraniom o. Michała Oska OP , przeora klasztoru przy bazylice pw. sw. Mikołaja w Gdańsku zainaugurowano obchody Jubileuszu 800. lecia sprowadzenia przez św. Jacka Zakonu Kaznodziejów do Polski. Z tej okazji Muzeum Miasta Gdańska zorganizowało wystawę w Ratuszu Głównego Miasta. Bracia z Gdańska są pierwsi.


Wystawę otworzył Dyrektor Muzeum dr Waldemar Ossowski, na tę okoliczność przemawiali również: Prezydent m. Gdańska Aleksandra Dukiewicz, Prowincjał o.Paweł Kozacki OP oraz o. Michał Osek OP . Odczytano list Gratulacyjny od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
Wystawa czynna będzie do 15 listopada br.
W dwóch salach zaprezentowano cenne artefakty dominikańskie zebrane w klasztorach i muzeach w Polsce.
Nie udało się sprowadzić alabastrowej figurki  Madonny Jackowej ze Lwowa, byłaby ona najcenniejszym eksponatem tej wystawy.
Wyjątkową okazją jest możliwość obejrzenia z bliska dwóch obrazów ze św. Jackiem, które zostały zdjęte ze ścian bazyliki ze względu na trwający tam remont. Miałem okazję zrobić obrazom zdjęcia.  Na jednym z nich, przedstawiającym przekazanie przez Księcia Świętopełka aktu fundacji klasztoru i kościoła św. Mikołaja św. Jackowi, można dostrzec scenę, która jest tajemnicą tego obrazu, oczekującą na rozpoznanie?
Przy tej okazji warto sięgnąć pamięciom do artykułu z 2008r w którym św. Jacek cieniem swym podpisuje kaplicę w bazylice pw. św. Mikołaja, która wówczas inaczej się nazywała o tym czytaj tutaj
Relacja PAP   (czytaj tutaj)

20210715 113725 20210715 113609
20210715 114036 20210715 111631
20210715 113515 20210715 115231