W roku jubileuszowym 800- lecia przybycia Jacka Odrowąża z braćmi do Krakowa zebrała się Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów.
Opublikowaliśmy historię powrotu św. Jacka i braci do Polski w artykule "Pięciu Wspaniałych od św. Sabiny i o tym jak pierwszych dominikanów witał Kraków tutaj

Polscy dominikanie są synami duchowymi św. Jacka - ojca założyciela i patrona. Każdy dominikanin nosi cechy życia duchowego  swojego patriarchy. Są wierni jego testamentowi, kontynuują jego misję
Niejednokrotnie stawali w polskich Termopilach, idąc do boju w imię Boga, Kościoła i Ojczyzny, trzeba o tym przypominać.
Dziś prowincja liczy ok. 300 zakonników - tak jak on rycerzy Chrystusowych ( o tym tutaj), gotowych walczyć słowem a nie mieczem. Czy podobnie jak bł. Stefan Wyszyński  wezwą oni św. Jacka na pomoc Polsce? ( homilia kardynała tutaj) Czy jest potrzebny Polsce św. Jacek? Warto poszukać odpowiedzi, kilku odnalazło ją. tutaj

W komunikacie na FB, informującym o rozpoczęciu kapituły, opublikowano zdjęcia dwóch obrazów podpisując je pięknym tytułem “prawdziwe oblicze św. Jacka”. Dziękujemy za  publikację dającą wiele nowych skojarzeń i inspiracji.
Gratulujemy o. Łukaszowi Wiśniewskiemu OP, wyboru na urząd prowincjała polskich dominikanów. W każdym dominikaninie można dostrzec symbolicznie oblicze św. Jacka, w przygotowaniu mamy też ciekawą publikację na ten temat, ponieważ wizerunki św. Jacka są wartościowym wykładem teologicznym.

Jubileuszowe obchody zaczęły się w najpierw w Gdańsku o tym przeczytaj tutaj a następnie w Krakowie

Proszę, przyłączmy się do modlitwy o światło Ducha Świętego dla uczestników kapituły, aby ich ponowne rozesłanie przyniosło ewangeliczne owoce.
Św. Jacku - Prowadź

Na zakończenie PYTANIE?
Wszyscy jesteśmy w drodze ku Górze, a jak się nazywa się ta góra i gdzie się znajduje?

Gora