Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Odnośnie relacji polskich o Mongołach w dobie ich najazdów na Europę w XIII , dwukrotnie pojawiają się Polacy: franciszkanin Benedykt Polak z Wrocławia i dominikanin Jacek Odrowąż

Współczesny św. Jackowi profesor, konwentu krakowskiego, któremu powierzono prowadzenie "krakowskiego biura cudów". Osobiście znał św. Jacka, przesłuchiwał i indagował świadków cudów dokonanych przez św. Jacka. Towarzyszył misjach. Napisał pierwszy protokół tzw. liber miraculorum, zastosowany w procesie beatyfikacyjnym.

Nie był Dominikaninem, to wiemy, lecz dla potrzeb portalu umieszczamy go wśród braci zakonnych Jacka.

13 czerwca to dzień wspomnienia św. Antoniego z Padwy jednego z najbardziej znanych i lubianych świętych. Św Antoni był rówieśnikiem św. Jacka i podobnie jak nasz święty był uznanym cudotwórcą i kaznodzieją oddanym pracy misyjnej, którego działalności towarzyszyła łaska boża. Pisaliśmy o tym wcześniej w naszym artykule "Św Jacek i św. Antoni Bracia z zakonów żebraczych" (tutaj)
Mimo, że mówi się o Nim św. Antoni z Padwy, to Padwa nie była Jego rodzinnym miastem. Ferdynad Bullone, bo tak nazywał się św. Antoni, urodził się 15 sierpnia 1195r w Lizbonie w Portugalii. Pomiędzy 15 i 20 rokiem życia wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych w swoim rodzinnym mieście. Po dwóch latach przeniósł się do klasztoru w Coimbrze /Portugalia/ Biorąc udział w uroczystościach żałobnych pięciu Franciszkanów zamordowanych na misji w Maroku,których chowano w Coimbrze, zapragnął poświęcić się pracy misyjnej. W wieku 23 lat, za pozwoleniem swoich władz zakonnych, wstąpił do Zakonu św. Franciszka i przebywając w klasztorze św Antoniego Pustelnika przybrał imię "Antoni" pod którym jest znany do dzisiaj.

Ojciec Jan Góra Wielki. Dominikanin, słusznego wzrostu i potężnej mocy brat duchowy św. Jacka. Zaprowadził młodzież, wkraczająca w III tysiąclecie, do św. Jacka i mieszka w Domu św. Jacka.

Polecamy naszą relację z Lednicy jest tam o o. Janie Góra OP

Przepraszam siostry dominikanki,  że dotychczas nie było linku do Zgromadzenia

Otrzymaliśmy internetem pracę ojca Marka Miławickiego OP pt. "Pobożność ludowa w pracy duszpasterskiej dominikanów na ziemiach polskich" i zamieściliśmy ją - kierując się przekonaniem, że robimy to w dobrej sprawie. Następnie otrzymaliśmy list od ojca Marka akceptujący publikację, z informacją, że praca  ta jest już na portalu "Teofil". Publikujemy więc (tutaj) link do jej źródła. Zachowujemy jedynie cytat z Jacka Woronieckiego OP, którego słowa i myśli są skarbnicą narodowej kultury. Za zamieszanie przepraszamy.

Szczęść Boże Ojcze Marku. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem, zwłaszcza w zakresie problematyki związanej z kultem św. Jacka.

Ojciec Jacek Woroniecki OP powiedział: ( na podstawie cyt. z artykułu j.w. )

"Apostolstwo dominikańskie winno być zawsze głęboko doktrynalne, a przy tym umieć się przystosować do potrzeb umysłowych wszystkich warstw społeczeństwa, od najszerszych, mniej wykształconych, do najwyższych, nadających ton i kierunek całemu życiu duchowemu społeczeństwa".

Tak współczesnymi słowami można opowiedzieć o dziełach św. Jacka w XIII w.