Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Niestety strony internetowe nie wspominają, że bł Sadok był jednym z tych, którzy wyruszyli ze św. Jackiem z Rzymu na Północ. Rozstali się we Fryzaku, Sadok poszedł z Piotrem Węgrem na Wschód a Jacek z braćmi na Północ. Cytujemy wikipedię o bł. Sadoku tutaj.Po latach spotkali się, możemy przypuszczać, że gdzieś na pograniczu Kumanów i Mongołów. Sadokowi zaproponowano kierowanie klasztorem w Sandomierzu i tu zginął z braćmi śmiercią męczeńską podczas najazdu Mongołów.

Uczeń św. Jacka o jego związkach z naszym świętym piszemy tutaj

Św. Tomasz z Akwinu. Dominikanin, jeden z filarów Kościoła. Szukamy śladów jego związków ze św. Jackiem, był młodszy o więcej niż pokolenie od Jacka, zapewne słyszał o sukcesach Polaka.

W 1252r. św. Tomasz odpiera atak duchowieństwa świeckiego z uniwersytetu paryskiego na dominikanów w swoim dziele p.t."Contra impugnantes relignionem" pisze niech mnisi nie uczą bo są laikami, ale kanonicy regularni mają prawo do nauczania ponieważ należą do stanu kapłańskiego.

Św. Katarzyna była propagatorką kanonizacji Jacka Odrowąża. Na obrazach występuje często w jego towarzystwie. W głównym klasztorze dominikanów u św. Sabiny w Rzymie, są tylko dwa ołtarze wielkich dominikanów Jacka Odrowąża i Katarzyny ze Sieny. W Sienie nad domem św. Katarzyny góruje klasztor dominikański z olbrzymią bazyliką w której wita wiernych fresk przedstawiający św. Jacka - zobaczcie tutaj

O wyprawie Benedykta Polaka śladami św. Jacka piszemy tutaj

w przygotowaniu

str w przygotowaniu