Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Link do strony w Wikipedii tutaj. Wikipedia jeszcze nie umieszcza św. Jacka, wśród sławnych Dominikanów, może ktoś z autorów umie uzupełnić tę listę. Chociaż Wikipedia cytuje nasz portal i opisuje życiorys św. Jacka tutaj

 Zbierzmy postacie sławnych braci Jackowych, aby lepiej zrozumieć ich dzieła. Grupa, pierwszych 4 na liście tworzy z Jackiem zespół " 5 wspaniałych od św. Sabiny" razem idą ku swemu przeznaceniu, trzech z nich dostąpi chwały ołtarzy.

1. Bł. Czesław. Należał do grupy św. Jacka, wysłanej na Północ. Otrzymał habit z rąk św. Dominika Kiedy grupa Jacka się podzieliła, Czesław, zabrał ze sobą sobą bullę papieża, ( paszport - list rekomendujący ) i udał się do Pragi, gdzie za jego staraniem powstanie klasztor, który da początek dominikanom czeskim po drodze zjednuje Hieronima, którego w 1225 Jacek przyjmie do zakonu. Czesław będzie przeorem klasztoru we Wrocławiu i uratuje miasto przed najazdem Tatarów. Sprawował będzie godność przełożonego Prowincji Polskiej Dominikanów. Zostanie patronem Pragi i świętym Czeskim. Warto poznać argumenty jakimi przekonywali do siebie ludzi na terenach gdzie chrześcijaństwo było od zawsze, musieli robić coś nadzwyczajnego. Co to było? (2) (13) (28)

2. Herman (Niemiec). Należał do grupy św. Jacka wysłanej na Północ.  Otrzymał habit od św. Dominika. Zmarł  w opolskim klasztorze na Górnym Śląsku. Jemu powierzył Jacek przełożeństwo w klasztorze we Fryzaku w Karyntii na początku drogi misyjnej.

3. Henryk (Morawianin).  Należał do grupy św. Jacka, wysłanej na Północ. Otrzymał habit z rąk św. Dominika.

4. Bł. Sadok (Chorwat). Odłączył się od grupy św. Jacka i poszedł na misję na Wschód, do Kumanów. Wrócił do Polski i objął klasztor w Sandomierzu, w którym zginął wraz z braćmi śmiercią męczeńską z rąk Mongołów. Prawdopodobnie spotkał się z Jackiem na misji Ruskiej 

Przedstawiamy za Wikipedią galerię Generałów Zakonu Dominikanów mających wpływ na dzieje i kult św. Jacka

Brat i towarzysz i współpracownik św. Jacka. W Rzymie razem otrzymali habit dominikański od św. Dominika. Bł. Czesław po założeniu klasztoru w Pradze założył w 1226 klasztor Dominikanów we Wrocławiu i został jego pierwszym przeorem. W latach 1233-1236 pełnił funkcję prowincjała. Jest Patronem Wrocławia. Do naszych czasów zachowały się opowieści, jak w 1241r obronił miasto przed Tatarami. Najeźdźcy przestraszyli się ognistej kuli, którą zobaczyli w Jego ręce, bądź w innej wersji ognistej zorzy, która się przy nim pojawiła i odstąpili od murów miasta. Więcej o bł. Czesławie  tutaj.
Dzięki osiągnięciom współczesnej nauki, zrekonstruowano na podstawie zachowanej czaszki Jego głowę.
Czym byłby Wrocław bez bł. Czesława?

Niestety strony internetowe nie wspominają, że bł Sadok był jednym z tych, którzy wyruszyli ze św. Jackiem z Rzymu na Północ. Rozstali się we Fryzaku, Sadok poszedł z Piotrem Węgrem na Wschód a Jacek z braćmi na Północ. Cytujemy wikipedię o bł. Sadoku tutaj.Po latach spotkali się, możemy przypuszczać, że gdzieś na pograniczu Kumanów i Mongołów. Sadokowi zaproponowano kierowanie klasztorem w Sandomierzu i tu zginął z braćmi śmiercią męczeńską podczas najazdu Mongołów.

Uczeń św. Jacka o jego związkach z naszym świętym piszemy tutaj

Św. Tomasz z Akwinu. Dominikanin, jeden z filarów Kościoła. Szukamy śladów jego związków ze św. Jackiem, był młodszy o więcej niż pokolenie od Jacka, zapewne słyszał o sukcesach Polaka.

W 1252r. św. Tomasz odpiera atak duchowieństwa świeckiego z uniwersytetu paryskiego na dominikanów w swoim dziele p.t."Contra impugnantes relignionem" pisze niech mnisi nie uczą bo są laikami, ale kanonicy regularni mają prawo do nauczania ponieważ należą do stanu kapłańskiego.

Św. Katarzyna była propagatorką kanonizacji Jacka Odrowąża. Na obrazach występuje często w jego towarzystwie. W głównym klasztorze dominikanów u św. Sabiny w Rzymie, są tylko dwa ołtarze wielkich dominikanów Jacka Odrowąża i Katarzyny ze Sieny. W Sienie nad domem św. Katarzyny góruje klasztor dominikański z olbrzymią bazyliką w której wita wiernych fresk przedstawiający św. Jacka - zobaczcie tutaj