Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

O wyprawie Benedykta Polaka śladami św. Jacka piszemy tutaj

w przygotowaniu

str w przygotowaniu

17 sierpnia w Kościół wspomina św. Jacka. W dniu tym życzymy polskim dominikanom, aby głosząc Słowo Boże i nauczając wszystkich, wszędzie i na wszelkie sposoby mieli zapał św. Jacka i czerpali  siły z Jego przykładu, częściej głosząc nam słowa o  Ojcu Założycielu Zakonu w Polsce.

Zespół redakcyjny  portalu

O Dominikanach bardzo interesująco pisze  o. Cyprian Klahs OP

  Publikujemy informacyjnie, aby czytelnicy mogli odróżniać nieco Zakony Rycerskie od Żebraczych

Opis reguł zakonnych.

Wszystkich braci wiązał rygor zakonny, jedli ze wspólnego kotła, spali we wspólnej izbie, na sienniku i nawet obuwia zdjąć im nie wolno było, bo zawsze mieli pozostawać w gotowości do chwycenia za broń.  Wspólne też nakazywano posiadanie nieomal wszystkiego, gdyż ani zamykać na kłódkę skrzyni z osobistymi rzeczami ani posiadać własnej pieczęci, ani odbierać ani wysyłać listów bez zgody przełożonego im nie dozwolono.

Co dnia odmawiali wszystkie osiem części brewiarza, w pokoju i na wojnie, a przynajmniej siedem razy w roku przyjmowali "Ciało i Krew Pańską ". Jeden brat odpowiadał za drugiego, tak wiec i między sobą nie mieli się obmawiać, rzucać oszczerstw i wobec innych winni kierować się nakazami miłości bliźniego Co tydzień zbierali się po zamkach, a kiedy głośno i mówili o grzechach i niedostatkach, każdy za siebie, ale jeśli który zaniedbał owej spowiedzi albo nie wyznał wszystkiego, albo nie uznawał swej winy, inni świadomi rzeczy musieli mu to wytknąć. Ucieczkę z pola walki karano jak wyparcie się wiary i nieszczęśnik, który się jej dopuścił nie miał co szukać w chrześcijańskim świecie, tylko jako wieczny pokutnik pozbawiony czci.

Na obchody rocznicowe Dominikanie otworzyli specjalną, ciekawą stronę internetową o św. Jacku,  wzbogacając tym " matrix" Jackowy.  Niestety w 2011 r. już zniknęła

http://www.750jacek.pl/