Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Misyjne tradycje jackowej prowincji
Nie wiem, na ile zbadany jest udział polskich dominikanów w misjach zagranicznych i nawracaniu pogan w średniowieczu, ani jaki procent braci słynnej Kongregacji Peregrynantów pochodził z Polski. Chociaż tradycja czerwonych pasów odziedziczona została przez Prowincję Galicyjską właśnie od nich, to tradycyjny przekaz, że pasy owe w pamięć o sandomierskich braciach nosili, duchowo nie jest sprzeczny z prawdą historyczną, gdyż towarzysze błogosławionego Sadoka też się na wschód i południe szykowali, a i z rąk "pohańców" zginęli.

Chcę jednak zwrócić uwagę na bliższe nam i lepiej udokumentowane czasy nowożytne. Otóż wydawać by się mogło, iż synowie św. Jacka w ogóle nie uczestniczyli w misyjnym dziele Kościoła.

Iwona odkryła w internecie brata zakonnego naszego świętego. Choć żył on później to zapewne czerpał z dokonań swojego poprzednika. Jest nim  San Jacinto Castaneda urodzony   w Steavo koło Valencji w Hiszpanii. Był dominikaninem i podobnie jak św. Jacek Odrowąż - misjonarzem, wziął imię od swego wielkiego poprzednika i patrona. Przebył drogę z Europy przez  Atlantyk do Meksyku, potem przez Pacyfik do Filipin, a następnie dotarł do Chin, głosząc na krańcach świata Ewangelię, jak jego brat, święty Jacek Odrowąż. Zesłany z Chin do Wietnamu został ścięty w 1773r. W 1906 r. beatyfikowany, a w 1988r  kanonizowany jako jeden z męczenników Wietnamu.

 

Collegium Dominicanum

Zarząd Fundacji „Centrum św. Jacka” ma przyjemność poinformować, że udzielono Fundacji „Centrum św. Jacka” z siedzibą w Gdańsku pozwolenia na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą „Collegium Dominicanum — Szkoła Wyższa w Gdańsku”.

Czytaj więcej: Zakon Kaznodziejów zwany...Zakon Braci Kaznodziejów ( Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) założony przez Dominika de Gusman w 1206 roku w Montpellier.

1. Reguła Fraterni Kapłańskich III Zakonu św. Dominika http://www.dominikanie.com/regkapl.htm#charak
Reguła zakonu zostaje zatwierdzona przez IV Sobór Laterański. Reguła naśladuje życie pierwszej wspólnoty w Jerozolimie. (...) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 2,42 i 4,23).Posiadamy tylko link do III Zakonu reszta informacji o regułach czeka na opracowanie