Dominikanie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

" Ziarno posiane z ręki św. Jacka" , tak można określić zasoby Prowincji Polskiej w XIII w. i klasztory poza jej granicami

Podajemy w kolejności powstawania za 54

1.Kraków (św. Trójca) 2.Wrocław 3.Kamień ( św. Idzi) 4.Płock 5.Gdańsk św. Mikołaj 6.Sandomierz (św. Jakub) 7.Chełmno (śś Piotra i Pawła) 8.Sieradz 9.Elbląg 10.Racibórz 11.Poznań 12.Płock II(św.Trójca) 13. Brześć Kujawski 14. Franckenstein (Ząbkowice) 15 Głogów 16.Bolesławiec (Bunzlau) 17 Gryfia (Greisfswald w Niemczech) 18 Lublin 19 Cieszyn 20.Legnica 21. Toruń 22. Łęczyca 23.Wronki 24 Opatowiec 25 Słupsk (Stolp) 26. Oświęcim 27.Warka 28. Opole 29 Tczew (Dirschau) 30 Lewin (Lowen) 31 Sochaczew 32 Pozwałk w Niemczech 33. Świdnica

Poza Polską Piastów i granicami prowincji, klasztory powstałe za przyczyną św. Jacka na Rusi to:  Lwów, Halicz, Hołowczyn, Czerwonogród, Dudakowicze, Czortków, Kijów Owrucz, Pińsk, Podkamień, Żytomierz w Czechach Praga  i na Morawach Znojmo, oraz we Fryzaku w Karyntii- Austria.

Św. Rajmund był rówieśnikiem św. Jacka, i żył długo bo 100 lat (św. Jacek 74). Od 1248r. Generał Zakonu Koznodziejów, do którego wstąpił w 1222r. w Paryżu. Posłużył się płaszczem, aby przeprawić się przez wodę na drugi brzeg , podobnie jak św. Jacek. Piszę o nim, bo miałem okazję być w Barcelonie,  poszukując śladów św. Jacka w katedrze św. Eulalii, zobaczyłem kaplicę i grobowiec św. Rajmunda.

"Pięciu wspaniałych od św. Sabiny", wyruszyło w świat, aby nieść wiarę. Przewodniczył im św.Jacek, nie możemy więc nie pisać o Jego towarzyszach. Kim byli? O znalezieniu informacji o bł. Hermanie zawiadomiła nas Pani Bożena Ptaś i podała link do strony, z której można się dowiedzieć, więcej o ewangelizatorze Śląska i jego losach tutaj

Był księdzem zarazem tłumaczem języka niemieckiego w poselstwie biskupa Iwona Odrowąża w Rzymie w 1218r. Otrzymał habit dominikanina z rąk św. Dominika, wraz ze św. Jackiem.
Św. Jacek ustanowił go organizatorem życia zakonnego we Fryzaku i przeorem powstałego tam klasztoru Dominikanów.(64). Wybudowany klasztor stał się strażnicą zakonu na ziemiach słowiańskich póżniej uważanych za niemieckie. Więcej (tutaj Piotr Stefaniak: Zapomniany Apostoł Slaska - Herman Niemiec)

 

Dokładnie 795 lat temu – 22 grudnia 1216 roku – papież Honoriusz III zatwierdził Zakon Kaznodziejski, jeden z największych i najbardziej zasłużonych dla Kościoła. Artykuł

Św. Jacek miał barta bł. Czesława, bracia razem wstapili do Zakonu Dominikanów. Obu, habit nałożył sam św. Dominik, stało się to w roku 1220 w bazylice św. Sabiny na Aventynie w Rzymie. Bł. Czesław wielkie zasługi miał w Czechach i na Śląsku. Obronił Wrocław przed Tatarami. Wrocławscy naukowcy  odtworzyli wygląd patrona miasta.

Na portalu Gazety Wyborczej znaleźliśmy artykuł ze "zdjęciem" bł. Czesława. Publikujemy skrót z podaniem linka do oryginału tutaj. Dziękujemy autorce, Pani Beacie Maciejewskiej za napisanie artykułu, a gazecie za utrzymywanie go przez cztery lata na swoim portalu.

  Nauka dała nam obraz Bł.Czesława, brata św. Jacka. Może było między nimi rodzinne podobieństwo?

Szczytowy okres rozwoju Zakonu w Polsce przypada na XVII w.

Publikujemy na podstawie (57) i portalu "Encyklopedia Staropolska " wykaz klasztorów w trzech prowincjach w  Polsce.

To zestawienie obrazuje owoce zasiewu z ręki św. Jacka i wkład Dominikanów w umacnianie i rozwijanie wiary

 

Jakób de Crescentlis, bratanek kardynała Grzegorza - legata papieskiego, profesor prawa kanonicznego szkoły rzymskiej, wstąpił do Zakonu zafascynowany dziełem Jacka Odrowążapo po uroczystościach konsekracji kościoła pw. św. Trójcy w Krakowie w 1223 r.  Był stałym łącznikiem z kurią watykańską i lektorem w klasztorze krakowskim. Oddał polskim Dominikanom i polskiemu Kościołowi wiele przysług.