2006 uzdrowienie z choroby nowotworowej

Pewna kobieta zauważyła na piersi zgrubienie, któremu towarzyszyły niepokojące objawy chorobowe. Ropień powiekszał się bardzo szybko. Przez pół roku nie udawało się zatrzymać jego rozwoju. Kobieta poleciła sie opiece św. Jacka. W wigilię odpustu św. jacka stan chorobowy został szczęśliwie przerwany. Dzisiaj nie ma żadnych objawów.

Wpisano za informacją z Miesięcznika Katolickiego "Listy" nr spec. 2007r. Oprac. Ks. Robert Kristman, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Jacka w Legnicy