Uzdrowienie chłopca z epilepsji, po złożeniu kwiatów i ślubów przy grobie św. Jacka