Kobieta urodziła martwego syna. Mąż z rozpaczą modlił się i zgodnie ze swoją pobożnością uczynił ślub, powierzając się opiece bł. Jacka. Dziecko wróciło życie