A.D. 1257: Wskrzeszenie Wiesława który utopił się w Wiśle

Św. Jacek modli się nad rzeką o to, aby ta zwróciła utopione ciało młodzieńca. Zwłoki, kierowane mocą Bożą, przypłynęły do brzegu.

Wtedy, matka chłopca błaga:

”Błogosławiony Jacku, oddałeś mi zmarłego syna oddaj i żywego”.

Wtedy Jacek rzekł:

"Synu Wiesławie, niech Pan Jezus, któremu wszystko  żyje, przywróci ci życie”.

I natychmiast zmarły powstał.