A.D. + 1257: Widzenie ojca Prandoty
Wizja świętego Jacka, którą miał czcigodny ojciec Prandota, biskup Krakowski:

W dzień pogrzebu brata Jacka, biskupowi Prandocie, we śnie ukazał się świętej pamięci Stanisław, biskup krakowski, który brata Jacka, przybranego w habit Braci Kaznodziejów i dwie korony: doktorów i dziewic, prowadził w orszaku anielskim do chwały niebieskiej.

Orszak anielski śpiewał wchodząc do nieba: "Światłość wiekuista będzie świeciła świętym Twoim, o Panie".