A.D. + 1257: Objawienie we śnie bogobojnej niewiasty

Pewna bogobojna niewiasta w czasie modlitwy zasnęła. Było to w godzinie śmierci brata Jacka.

Zobaczyła ona we śnie wielką światłość z nieba padającą na kościół Braci Kaznodziejów.

W światłości tej wstępowali do nieba aniołowie, za nimi szła bardzo piękna dziewica, wiodąc brata z Zakonu Kaznodziejskiego przyodzianego w kosztowny habit.

Niewiasta zapytała ową piękną dziewicę:

"Pani, kim jesteś?"

Ona jej odpowiedziała:

"Jestem Matką miłosierdzia, prowadzę brata Jacka z Zakonu Kaznodziejskiego do królestwa chwały".