Świadectwo. O tym jak przerwano zaciemnienie kaplicy św. Jacka na Aventynie czytaj tutaj