Po 751latach  od śmierci w Krakowie, św. Jacek symbolicznie wrócił do miejsca z którego rozpoczął swoją ziemską misję. Czytaj o tym tutaj