2008.  Gdańsk.O tym jak święty podpisuje cieniem należne mu miejsce. czytaj tutaj