Świadectwo wysłuchania modlitwy za wstawiennictwem św. Jacka we Wspólnocie Modlitewnej Potralu  nadesłane  dn. 27.11.2010 patrz tutaj