A.D. +1274: O bardzo miłej woni przy grobie świętego Jacka i świętego Wita
Szlachcic Żegota, był duchownym świeckim, gdy wiedziony pobożnością przybył do grobów świętych: Jacka i Wita.

Gdy z wielką czcią całował groby, poczuł miłą woń.

Było to przyczyną wstąpienia do zakonu, gdzie prowadził życie bardzo przykładne.