Dorosłemu człowiekowi, katolikowi, trudno uwierzyć , że średniowieczny święty, który nie pozostawił ani jednego słowa napisanego własną ręką, a rzeczy napisane o nim po śmierci nie są należycie uporządkowane, że ten święty może teraz komuś zaimponować? A jednak imponuje; wzorem do naśladowania i obecnością wśród tych , którzy go potrzebują!

Z cudów dokonanych za życia świętego czerpiemy wiedzę o Łasce Bożej, która upodobała sobie w nim cudotwórcę. Wiara w jego moc sprawczą nie wygasła po śmierci. Z opisu wysłuchanych próśb i cudów, dowiadujemy się, że Chrystus nie zrezygnował z jego pośrednictwa w ukazywaniu swojego Miłosierdzia. Wiele jest dróg do źródła Boga, jedną z nich jest adoracja świętych. Warto więc odnaleźć tę drogę i ją podążać.
Św. Jacek, to święty na nasze czasy. Znamy rosnącą skuteczność jego wstawiennictwa, ujmuje nas zawsze swoją ponad czasową osobowością. Nie ma żadnego portretu mówiącego jak wyglądał, życiorys spisano wiele lat po jego śmierci. W kolejnych wiekach hagiografowie i naukowcy przybliżają nam jego sylwetkę. Jego charakter poznajemy również po opisach licznych cudów. Patrząc naszymi oczami widzimy bliską nam osobę, mogącą być wzorem nie trudnym do naśladowania
Dzieci mogą spotkać świętego Jacka w nauce katechetów i opowiadaniach rodziców. Jest o nim kilka książek napisanych współczesnym językiem, są nawet filmy i audiobook.. Ambitni i religijni ludzie mogą studiować jego hagiografie i fascynować  się dziełami sztuki przedstawiających świętego. Podróżujący po świecie, odnajdą jego żywy kult lub ślady dawnej obecności w wielu krajach. Ja, w wieku 55 lat spotkałem świętego Jacka na ulicy, idąc śladami stóp namalowanych biała farbą na chodniku trafiłem do kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku. Tam go poznałem i z nim pozostaję. Myśląc o motywach do prowadzenia portalu zacytuję księdza J.Tischnera, "Panie, ja zawsze jestem Twoim dłużnikiem. Za dary, jakie w szczególny sposób otrzymuję od Ciebie odwdzięczam się wiarą, ale jestem za słaby, aby przyoblec się w świętość, której tak naprawdę pragnę".