Obchody 750 rocznicy śmierci św. Jacka, które odbyły się w Rzymie w październiku 2007 były najważniejszym wydarzeniem związanym z tą rocznicą poza granicami kraju. Wiele osób, mimo obszernej informacji nie mogło wziąć w nich udziału. Także nie udało się to założycielom tego portalu. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy informacje, które odnaleźliśmy w internecie wraz z linkami do nich. Nie ma tych informacji zbyt wiele ale te, które są pozwolą Państwu i nam wrócić do Rzymu, aby "wirtualnie" wziąć udział w tych obchodach i odczuć ich atmosferę.

INFORMACJE O OBCHODACH W RZYMIE 750 ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. JACKA 

informacje, które ukazały się przed uroczystościami:

Informacja na stronie księgarni św. Jacka, która była współorganizatorem uroczystości 

Informacja o obchodach na stronie Archidiecezji Katowickiej. 

Św. Jacek w metrze 
Artykuł, który ukazał się w Gościu Niedzielnym Nr 41 z 14.X.2007
Z ks. Arkadiuszem Noconiem rozmawia Przemysław Kucharczak.
"Przemysław Kucharczak: Dlaczego aż w Rzymie organizujecie obchody 750-lecia śmierci św. Jacka?"

Ze św. Jackiem w Rzymie  

informacje, które ukazały się po uroczystościach

Galeria Związku Górnośląskiego, którego patronem jest św. Jacek -galeria zdjęć z pielgrzymki do Rzymu.

Św Jacek schodzi z kolumnady -Artykuł ks. Marka Łuczaka
Artykuł  zamieszczony w TK Niedziela Nr 43 z 28.X.2007r

Zakaz postoju  - z o. Krzysztofem Popławskim, Prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów rozmawia ks. Marek Łuczak

 Śladami św. Jacka i Jana Pawła II w Wiecznym Mieście -Artykuł zamieszczony przez TK Niedziela Nr 43/2007 podpisany inicjałami (L.D.) 

Rzym:Sympozjum o św Jacku  -Radio Watykańskie
„Św. Jacek – Apostoł Europy Północno-Wschodniej” – pod tym hasłem na uniwersytecie Angelicum w Rzymie odbył się kongres poświęcony pierwszemu polskiemu dominikaninowi. Jego celem było wydobycie na światło dzienne wkładu św. Jacka w życie i historię tych narodów, na terenach których działał. Dlatego też wykłady wygłosili przedstawiciele Łotwy, Litwy, Ukrainy, Czech i Włoch. Organizator kongresu, ks. Arkadiusz Nocoń podkreśla niezwykłą aktualność przesłania św. Jacka dla współczesnej Europy.

Materiały naukowe z sympozjum na temat św. Jacka w Rzymie

Ksiądz Arkadiusz Wuwer, współorganizator sympozjum w Rzymie i tłumacz symultaniczny uczestniczący w jego programie, obecnie opracowuje akta naukowe sympozjum i przygotowuje je do wydania nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach. Planowany termin to październik br. Gratulujemy i czekamy z nadzieją, że może będą również dostępne w całości, fragmentach lub streszczeniach dla internetowej misji. 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
 

Rzym 15.X.2007r -I dzień uroczystości 
Msza dziękczynna na Awentynie i poświęcenie figurki św Jacka. Film zamieszczony na YouTube przedstawia fragment mszy w Bazylice św. Sabiny.

Krótki film ze mszy w Bazylice św. Sabiny przedstawia pochód duchownych, wśród których idzie biskup Ignacy Jeż.

Rzym 16.X.2007r-II dzień uroczystości
Msza w Bazylice św. Piotra w Watykanie - Film z pielgrzymki dziękczynnej Górnego Śląska do Rzymu. Delegacja Związku Górnośląskiego w Watykanie

Występ Zespołu "Śląsk"

Nawiedzenie grobu Jana Pawła II  przez pielgrzymów z Górnego Śląska