Relację z finału przesłał nam Pan Adam Kała. 

FINAŁ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„ŚWIĘTY JACEK - ŚWIATŁO ZE ŚLĄSKA"

W piątek 5 grudnia o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury młodzież Zespołu Szkół Zawodowych  nr 1 licznie zgromadziła się na podsumowaniu Projektu Edukacyjnego „Święty Jacek - Światło ze Śląska". Wśród gości przybyłych na tę uroczystość byli między innymi: biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec, proboszczowie strzeleckich parafii, księża z Kamienia Śląskiego - miejsca urodzenia św. Jacka, dyrektorzy Strzeleckich Ośrodków Kultury oraz Sportu, księża prelegenci, a także przedstawiciele firm i instytucji wspierających projekt.

            Projekt ten był realizowany przez okres 6 miesięcy od kwietnia do listopada 2008 roku. Głównym celem było zainteresowanie młodzieży ponadgimnazjalnej postacią wybitnego syna Ziemi Śląskiej i wielkiego Polaka, apostoła Narodów i żarliwego ucznia świętego Dominika. Organizatorzy zastosowali różnorodne metody pracy w szczególności: wycieczki, turnieje, konkursy, koncerty, wystawy, prelekcje. Poprzez te formy próbowali dotrzeć do młodzieży z przesłaniem świętego Jacka do nowej ewangelizacji. Zakładali, że formalne zaangażowanie uczestnika projektu wyniknie z jego osobistej fascynacji postacią św. Jacka, co przyniesie ze sobą autentyczny przekaz wartości, ku którym święty był zwrócony. I rzeczywiście młodzież bardzo chętnie i licznie podjęła się realizacji zadań w ramach projektu.

            Rozpoczynając realizację projektu o św. Jacku już w marcu 2008 roku wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych naszego powiatu mieli możliwość poznania Wielkiej Postaci Ziemi Śląskiej w czasie tzw. Dni Otwartych Szkoły. 14 kwietnia na stadionie miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich miał miejsce Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje szkół średnich i wyższych diecezji katowickiej i opolskiej, tworzących metropolię górnośląską.

I miejsce w turnieju zajęli gospodarze, czyli drużyna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,

II miejsce - Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu,

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Rydułtów,

IV miejsce - Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

            W duchowej wędrówce z postacią świętego Jacka towarzyszyli młodzieży zaproszeni prelegenci:

Ø      Ks. Sylwester Pruski, który wygłosił prelekcję zatytułowaną: „Św. Jacek z Kamienia Śląskiego",

Ø      Ks. Jacek Olewicz wygłosił prelekcję pt. : „Święty Jacek na pielgrzymim szlaku",

Ø      Ks. Walter Lenart wygłosił konferencję zatytułowaną: „Aktualność życia i działalności św. Jacka w dobie współczesnej",

Ø      Ks. dr Rudolf Nieszwiec wygłosił konferencję pt. „Święty Jacek - Apostoł Europy Północno-Wschodniej".

            Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczący w katechizacji poznawali życie i trudną drogę powołania św. Jacka, a także zobaczyli film „Światło Północy". Postać świętego Jacka była obecna niemal na każdym kroku pracy katechetycznej, min. w trakcie nabożeństw przygotowanych przez uczniów dla Parafii św. Wawrzyńca, a także rekolekcji szkolnych.

            W trakcie realizacji projektu wybrane klasy mogły w sposób czynny wędrować śladami św. Jacka, część uczniów wraz z katechetami odwiedziła Rzym i uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice św. Sabiny na Awentynie, byliśmy na Litwie, nasze kroki skierowaliśmy także do grobu św. Jacka w Krakowie. Największa grupa uczniów podziwiała piękno Kamienia Śląskiego pielgrzymując do miejsca narodzenia Świętego naszej Śląskiej Ziemi.

            Aby postać świętego Jacka nie była obca naszym młodszym kolegom przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych i literackich, do zwiedzenia której zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych naszego miasta. Zwiedzając wystawę uczniowi mogli wysłuchać kilku słów informacji o naszym świętym oraz zobaczyć krótki film biograficzny przedstawiający życie św. Jacka.

            Podsumowaniem naszej wędrówki  ze św. Jackiem były szkolne konkursy plastyczny, literacki i wiedzy dotyczący życia, działalności oraz ciekawostek z życia Świętego. Trzeba przyznać, iż wszystkie z ogłoszonych konkursów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. W  konkursach wzięło udział ponad 160 uczniów.

            Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce - Krystyna Szpak uczennica klasy I Tek „b",

II miejsce - Katarzyna Hendel uczennica klasy II w 2,

II miejsce - Agata Wróblewska uczennica klasy II Tek „b".

            Zwycięzcy konkursu literackiego:

I miejsce zajęła praca: Iwony Dziemba, Magdaleny Liszka, Marzeny Urban z klasy IV Tg,

II miejsce zajęła praca : Marty Krzyk, Moniki Jureczko i Doroty Kołodziej z klasy III Ls,

III miejsce zajęła praca: Justyny Czudaj uczennicy kl. II Tek"b".

            Laureaci konkursu wiedzy w pionie klas Technikum i Liceum:

I miejsce - Violetta Koik uczennica klasy I Tek „b",

II miejsce - Agnieszka Koik uczennica klasy III Tek „a",

III miejsce - Małgorzata Giszter uczennica klasy III Tek „a".

            Natomiast w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwyciężył uczeń klasy I w3 - Michael Pogodzik.

            Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich oraz firmę INFRACORR Sp. z o.o. z Gdańska i Rotary International Klub Gdańsk Sopot Gdynia.

Po ceremonii wręczenia nagród uczniowie podziękowali wszystkim firmom i instytucjom, które wsparły realizację projektu wręczając ich przedstawicielom zebranym na sali pamiątkowe hiacynty, gdyż imię Jacek w języku łacińskim znaczy właśnie Hiacynt.

            Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup Jan Kopiec, który podczas prelekcji zatytułowanej „Przesłanie św. Jacka aktualne dziś i teraz" przybliżył wszystkim zgromadzonym postać św. Jacka Odrowąża, ukazał wielkie bogactwo Jego charyzmatu, omówił fenomen Jego popularności w Polsce i poza jej granicami. Wezwał wszystkich zebranych, by za swoim krajanem nieśli ewangelię z poszanowaniem odmienności, byli tolerancyjni w najlepszym tego słowa znaczeniu. I tak jak św. Jacek zapoczątkował tradycję Kościoła otwartego, otwartego na ludzi, na innych, na bliźnich, a nauczył się tego tutaj, na Śląsku, w tym narożniku różnych kultur, tak młodzi byli otwarci przede wszystkim na drugiego człowieka, nie tworząc granic i barier. A tym samym niejako na nowo odkryli Światło ze Śląska, światło którego blask jest wciąż aktualny i przez te kilka miesięcy bardzo mocno rozjaśniał mury ich szkoły. Na koniec dziękując za zaproszenie dodał, że obecność Biskupa w szkole to niecodzienny widok, a chwile spędzone w gronie ludzi młodych na zawsze pozostaną w pamięci jako ogromne doświadczenie radości przeżywane wśród swoich młodszych przyjaciół.

Na zakończenie ceremonię uświetnił  koncert  zespołu Magdy Anioł. Artystka zaśpiewała trzeci po dłuższej przerwie, spowodowanej macierzyństwem, koncert. Był to bardzo rodzinny koncert, bo oprócz tego, że w zespole gra jej mąż, to i mama i tata piosenkarki oraz mała Łucja - jeszcze niemowlę, pomagają w tych muzycznych wyprawach. Usłyszeliśmy kilkanaście piosenek, wśród których rzeczywiście nie było ani jednej przy której można by się nudzić. Wszystkie radosne, wszystkie oparte na tekstach autorskich i doskonałej muzyce w świetnym wykonaniu. Oprócz Magdy w zespole występują gitarzysta, mąż Magdy, Adam Szewczyk, na akordeonie Tomasz Janeczko, na gitarze basowej Tomasz Kańtoch i na perkusji Grzegorz Kańtoch. Śpiewane wspólnie z publicznością refreny piosenek ożywiły całą salę widowiskową Strzeleckiego Ośrodka Kultury. A jedną z najbardziej oklaskiwanych piosenek była „Nie ma lepszego, nad Jana Pawła Drugiego" na melodię „Guantanamera", oraz utwór pt.,,Coś się święci", którego jedna ze zwrotek opowiadała o świętym Jacku.

Po koncercie wszyscy zaproszeni goście mogli podziwiać pięknie przystrojone stoły oraz zasmakować kulinarnych potraw przygotowanych przez uczniów Technikum Gastronomicznego, natomiast uczniowie obecni na sali mogli zakosztować placków św. Jacka.

Napisał i przekazał dla portalu Pan Adam Kała.

Serdecznie Panu dziękuję.

Zbigniew Borkowski