Najbardziej znany nasz święty poza granicami kraju!

Ten fakt zainspirował powstanie naszego portalu pisanego w ojczystym języku, aby przypomnieć rodakom tego wielkiego Polaka. Niektóre zagraniczne strony internetowe podają, że św. Jacek jest patronem Polski. Ich autorom nie przychodzi do głowy, że formalnie już nim nie jest. Skoro nie jest formalnie patronem naszej ojczyzny, to niech będzie chociaż formalnie patronem Polaków za granicą. Taki pomysł kierujemy ku Polonii. Był już Patronem Kongresu Polonii Amerykańskiej, niech będzie oficjalnym Patronem Polonii. Pewien krok w tym kierunku został dokonany, bowiem niedawno został  Patronem Związku Górnośląskiego, film z uroczystości przyjęcia patronatu tutaj. Jest to przykład, pokazujący odnowę zainteresowanie kultem świętego Jacka.

Powinien być również patronem współczesnej integracji europejskiej i dokończyć dzieła, które rozpoczął ponad VII wieków temu, nastał bowiem czas i są historyczne okoliczności po temu.Zróbmy coś!

Obecnie św. Jacek jest:

Głównym Patronem Metropolii Górnośląskie
j (Katowickiej)   patrz  artykuł(1)  i artykul(2) 

Patronem Archidiecezji Krakowskiej

Głównym Patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
Archidiecezji Katowickiej

Patronem Diecezji Opolskiej

Patronem Dominikanów Krakowa, Kijowa, Wrocławia 

Dawniej św. Jacek był Patronem Polski i Patronem Litwy, ustąpił jednak miejsca innym świętym, aby i oni wsparli nasz Kościół, teraz wraca. Jakim był za życia,  takim po śmierci też jest!

W 1986r papież Jan Paweł II obrał  św. Jacka Patronem Kongresu Eucharystycznego Było to 17 sierpnia, wówczas  przemawiając w Castel Gandolfo papież ogłosił św. Jacka patronem Kongresu Eucharystycznego w Polsce mówił o nim: ""...to wielki misjonarz, apostoł ziem polskich i ruskich, przede wszystkim wielki patron naszej czci dla Najświętszego Sakramentu i dla Matki Bożej..."

Patronem Piłki Nożnej - pragniemy, aby został i tu rozpoczęłiśmy kampanię promocyjną