Z dzieła Życie i cuda świętego Jacka, spisane przez Stanisława z Krakowa w XIII w, tutaj.

Oświecił serca Polaków światłem wiary  św. Jacek urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku.