p. Mirosław Lenart w artykule pt. Zapomniane pamiątki kultu św. Jacka we Włoszech, w: E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak (redd.), Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole 2008, s. 339, napisał: „Można mieć tylko nadzieję, że bogaty program obchodów 750. rocznicy śmierci św. Jacka zaowocuje opracowaniem także w języku włoskim, które przywróci pamięć o świętym z Kamienia Śląskiego”.

Życzeniu temu wychodzi naprzeciw książka, która właśnie w tych dniach ukazała się na rynku włoskim: Roberto Fusco – Arkadiusz Nocoń, Seminatore della Parola. San Giacinto Odrowąż, apostolo del Nord Europa. Atti del Convegno Internazionale. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Roma 16 ottobre 2007 (= Proiezioni 3), Tau Editrice, Todi 2009

Komentarz:

Cieszymy się, że Włosi jako pierwsi w świecie zachodnim, będą mogli przeczytać kim był ich ukochany San Giacinto,  a między nimi i siatkarki z drużyny San Giacinto

Gratulujemy autorom i wydawnictwu.