DAWNO JUŻ JEST ten czas - najwyższa pora, aby św. Jan Paweł II i św. Jacek stali się patronami Polski!Ponawiam dawny apel, choć dziś minął niestety ten moment historii,  aby stało to w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.
Jest na naszym portalu 50 artykułów z imieniem Jan Paweł II. Te większe publikacje to  wspomnienie z beatyfikacji (tutaj) i z kanonizacji ( tutaj) i książka Karol Wojtyła pt. "Św. Jan Paweł II o św. Jacku (tutaj). Wspólne zdjęcie  św. Jana Pawła II i św. Jacka (tutaj)
Polski  nowoczesnej i bogatej, szanowanej między narodami, dumnej ze swej przeszłości z wiarą patrzącej w lepsze jutro. Historia daje świadectwo  mówiące, że dzieło tych dwóch bożych bohaterów obroniło Polskę przed przepadnięciem w mrokach historii. Obydwaj nie mieli armii, ani nawet zbrojnego żołnierza a mimo to pokonali wrogów. Dzieło św. Jacka uchroniło Polskę od zagłady podczas rozbicia dzielnicowego w okresie panowania skłóconych piastowiczów w XIII wieku. Później stał się on królewskim patronem - orędownikiem chwały oręża polskiego w wojnach moskiewskich i tureckich w XVI wieku." Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył”, napisał król Jan III Sobieski do papieża Innocentego XI zawiadamiając o "Viktorii Wiedeńskiej". Papież odpowiedział słowami "Godzien jesteś korony całego świata", oddając w ten sposób hołd zwycięscy i narodowi. Król modlił się za wstawiennictwem Matki Bożej i jej wybrańca św. Jacka. Minęły wieki a inny syn narodu polskiego wypowiedział słowa - „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. i runęły mury pogrążając stary świat pełen nienawiści dla wiary. Historia podaje, że król Jan III Sobieski i papież Jan Paweł II modlili się za wstawiennictwem św. Jacka o zwycięstwo nad niewiernymi. Mamy teraz u tronu Bożego dwóch wielkich orędowników za sprawy ojczyzny, módlmy się za ich wstawiennictwem. Szczególnie teraz prośmy naszych świętych  w modlitwach o pokój, kiedy wojna toczy się za naszymi granicami i jutro dla Polski staje się niepewne w europejskim zamieszaniu