Wikipedia bezpośrednio nie wspomina o św. Jacku jako tym , który stworzył podbudowę Kodeksu Kumanów.
Kumani (Połowcy -" lud niebieskooki - jasnowłosy") w podbojach dotarli do Europy Zachodniej przed Mongołami. Do nich zawsze pragnął pójść z nauczaniem Dominik de Guzman, nie dotarł tam, lecz ideę tę przekazał Jackowi. Ten zaś z Kijowa podjął się misji do Kumanów z Dobrą Nowiną  i stworzył pierwszy słownik ich języka, było to kilkanaście lat przed tym, zanim Mogołowie spustoszyli ich ziemie i starli ten naród z mapy świata. Kumani zajmowali terytoria dawnych Sarmatów, do których nawiązywała tradycja szlachty sarmackiej w XVI w. Nie wiele wiemy o naszych historycznych kontaktach z Dalekim Wschodem a przecież Bolesław Chrobry ustanowił swoje granice nad Morzem Czarnym. Jacek nie szedł więc w nieznane, kroczył szlakiem wojów Chrobrego.

Często podkreślamy, jak przez wieki starano się pozbawić św. Jacka obecności w historii, można o tym napisać wiele naukowych rozpraw. Dla nas istotne jest ustalenie dokonane przez historyka  prof. Jana Grzegorzewskiego, że autorem tego dzieła jest św. Jacek i rozpowszechniamy tę tezę poprzez nasz portal. Historia, to nauka o zdarzeniach minionych od czasu wynalezienia pisma. Historycy zaś twierdzą, iż jeśli coś nie było napisane, to tego nie było. Podobnie jak internauci, ci uważają że jeśli czegoś nie ma w Internecie to również to nie istnieje. Podobnie sprawa ma się z autorstwem Codex Cumanicus, ponieważ nigdzie nie jest on podpisany ręką św. Jacka , więc można naukowo twierdzć , że nie on go napisał.  Zwróćmy uwagę na tekst Grzegorzewskiego, który pisze...W jego (św. Jacka) "Codex Cumanicus" spotykamy seryę wyrazów polskich, widzi się obok materyału religijnego, misyonarskiegó sporo kupieckiego i z życia codziennego. Pokojowe, kulturalne stosunki Polski z dalekim Wschodem, zwłaszcza irańskim i saraceńskim odbywały się też w XII i XIII wiekach za pośrednictwem Połowców (Kumanów) - jako ludu nie tylko wojowniczego, ale i handlowego. Za pośrednictwem Kumanów weszły też wyrazy irańskie do języka polskiego i dalej do innych słowiańskich języków.