Dziś publikujemy kolejną pamiątkę na której św Jacek jest określony Patronem Polski. Jest to stara kartka pocztowa prawdopodobnie z lat 20-tych wydrukowana w drukarni Anczyca i przedstawiająca obraz "Wizja św Jacka", który znajduje się w kościele Dominikanów pw św. Trójcy w Krakowie. Na odwrocie kartki napis 
Św Jacek Odrowąż
Patron Polski, wyznawca Zakonu kaznodziejskiego.
Szkoła włoska. Oryginał w kościele OO. Dominikanów w Krakowie.
Klisze T. Jabłońskiego i Sp.
Zdjęcie awersu i rewersu kartki zamieszczamy w dalszej treści naszego artykułu. 
O tym jak św Jacek był Patronem Polski pisze w interesującym artykule "O dziejach ustanowienia św Jacka głównym Patronem Polski" ks. Arkadiusz Nocoń. Treść artykułu jest opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych Zeszyt 40,1 (2007) strony 97-113. Link do artykułu tutaj

sw_jacek_krakow

sw_jacek_krakow