Komnata w której urodził się św. Jacek obecnie jest kaplicą poświęconą św. Jackowi. Pisze o niej również portal "Opiekun"

Podczas pobytu w Kamieniu Śląskim spotkałem ks. Zygfryda Glaesera.
Wspomniał on, że obecna wieża pałacu kamieńskiego jest wieżą rycerską z dawnego wieżowego założenia obronnego Odrowążów z XI w. W wieży były pomieszczenia pana zamku i jego rodziny. Zapewne i komnata w której Beata Odrowąż urodziła syna Jacka. Przez stulecia pamięć o tym przekazywały sobie pokolenia mieszkańców zamku, aż do czasu kiedy hrabina Magdalena Engelburg-Kotulińska-Kriszkowitz (1659-1751) zbudowała kaplicę w na miejscu tej komnaty. Tak więc, powstała ona w rzeczywistym miejscu przyjścia na świat św. Jacka Odrowąża. W książce pt. "Śląskie Sebastianeum" napisanej przez ks. Zygfryda Glaesera ( 75) dobrze opisane są wszystkie fazy budowy istniejącego dzisiaj pałacu kamieńskiego i historia budowy kaplicy co pozwala na udokumentowanie tego faktu poprzez analizę faz rozbudowy obiektu. Kaplica jest więc rzeczywiście w miejscu komnaty w której przyszedł na świat św. Jacek.
•    Faza I (wiek XI) : wieża rycerska – komnaty mieszkalne. Narodziny św. Jacka 1183 r.
•    Faza II (wiek XVI): rozbudowa dawnego założenia obronnego
•    Faza III ( wiek XVI): pałac własnością rodu Larischów. Poświęcenie kaplicy św. Jacka  1758r.
•    Faza IV (wiek XIX) rozbudowa istniejącego pałacu do stanu architektonicznego podobnego do dzisiejszego

Szkice wykonałem na postawie zdjęć z książki ks. Zygfryda Glaesera.

Kliknij na zdjęcie a powiększy się

obrazek1