Zapraszamy do wysłuchnia wypowiedzi o. Michała Chanaka OP o św. Jacku wygłoszonej na konferencji w ramach projektu " Być to więcej niż mieć". Pierwsze kilka minut trzeba wysłuchać z dużą tolerancją dla kaznodziei, potem staje się ona niezwykle ciekawa. Tytuł artykułu zaczerpnięto z tej wypowiedzi. Wpisujemy ją do naszego zbioru " Czy dzisiejsza Polska ciągle nie potrzebuje światła św. Jacka?"