Rękopis żywota i cudów  znajduje się na w zbiorach Chigich w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie (sygn. F IV.90) tyt. " De vita et miraculis sancti Jacchonis ( Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum. Stanislaus lector O.P.

Następnie, wydany przez prof. L. Ćwiklińskiego w Monumenta Poloniae Historica s. 841-903. Kolejno  w 400 lecie kanonizacji  IMPRIMATUR wydało broszurę "Życie i cuda św. Jacka Odrowąża z Zakonu Kaznodziejskiego" w przekładzie W. Bojarskiego z wstępem O. Zygmunta Mazura OP dla archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków 1994 z dedykacją "Polskim Dominikanom pracujacym w Stanach Zjednoczonych, wiernym dziedzictwu Świętego Jacka w czterechsetlecie Jego kanonizacji".

Tworzenie i losy rejestru cudów patrz w zakładce "Historiografia św. Jacka"  wpisy po dacie śmierci.