Tajemnicą Jackową i jego największą zasługą jest to, że wychował Naród Maryjny, ożywił kult Maryjny i złotymi ogniwami różańca świętego i bogatym kultem Maryjnym związał Naród z Jej tronem na wieki. Naród zaś polski rozkochał się w swej Matce, Pani, Hetmance i Królowej i nazwał się "niewolnikiem Maryi".
Naród polski, wiedziony nadprzyrodzonym instynktem, nie dał sobie wydrzeć z rąk różańca, z serc - miłości, a z obyczaju rodzimego - cnót Maryjnych.
Udał się nadzwyczajnie Jackowy siew, paciorki, które Maryja zleciła Dominikowi, hojną ręką rozsiane i pracowicie kultywowane, wyrosły jako wielki i piękny ogród Maryi, jako Jej Królestwo.
ks. Józef Orchowski?TRYPTYK RÓŻAŃCOWY?; Michalineum 2001